PL
EN

Przedmiotem prac w Zakładzie Energetyki Rozproszonej są badania optymalizacyjne obiegów ORC oraz pracujących w nim wymienników, w tym analizy termo-hydrauliczne problemów wrzenia i kondensacji w przepływie w zastosowaniu do wymienników ciepła pracujących na czynnik niskowrzący w obiegu Rankina oraz intensyfikacja procesów wymiany ciepła w mikro i mini rekuperatorach.

Zakład Energetyki Rozproszonej

Zakład Energetyki Rozproszonej prowadzi badania obiegów cieplnych w zakresie termodynamiki przemian fazowych mieszanin jedno i wieloskładnikowych. Z uwagi na szeroki obszar stosowania współczesnej termodynamiki prowadzimy badania interdyscyplinarne, w których wykorzystywana jest wiedza z obszaru automatyki i sterowania, inżynierii chemicznej i procesowej, chłodnictwa, wentylacji,  klimatyzacji i systemów solarnych. Głównym obszarem zainteresowania zakładu są obiegi mikro-kogeneracyjne w układach rozproszonych.

badania
Rys. 1. Układ kogeneracyjny

Ponieważ w obecnych trendach instalatorskich  obserwuje się coraz większą integrację poszczególnych systemów energetycznych do indywidualnych wymagań użytkownika końcowego prowadzimy również prace badawcze związane z układami poligeneracji oraz trigeneracji, w których integracja poszczególnych układów energetycznych podnosi efektywność termodynamiczną oraz wymierne efekty finansowe.

badania
Rys. 2. Układ poligeneracyjny produkcji biopaliw,
prądu elektrycznego i nawozów sztucznych

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY