PL
EN

Historia Zakładu Zastosowań Techniki Plazmowej i Laserowej

Badania nad laserami gazowymi i ich zastosowaniami są prowadzone w Ośrodku Techniki Plazmowej i Laserowej Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademi Nauk w Gdańsku od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, to jest kilka lat od ich wprowadzenia. Najwcześniejsze badania prowadzone w Ośrodku dotyczyły laserów He-Ne i CO2. Później badania w Ośrodku skoncentrowały się na laserach opartych na parach metali (He-Cd+, He-Se+, He-Hg+, CuBr) i zjawisku wyładowania elektrycznego.

Badania nad laserami opartymi na parach metali były kontynuowane w Ośrodku w latach 1990-2004. W szczególności lasery HC (hollow-cathode)i RF (radio-frequency) były intensywnie badane. Jednocześnie były prowadzone badania nad zastosowaniem laserów opartych na parach metali do precyzyjnej obróbki materiałów i zastosowaniem innych laserów do technik pomiarowych takich jak PIV (Particle Image Velocimetry) czy LIF (Laser Induced Fluorescence).

Badania nad zastosowaniem plazmy generowanej poprzez wyładowanie elektryczne do usuwania zanieczyszczeń gazowych były prowadzone w Ośrodku od roku 1990. Pracownicy Ośrodka, kierowani najpierw przez Prof. Z. Zakrzewskiego a później przez Prof. J. Mizeraczyka, w ciągu ponad dekady badań zdobywali doświadczenie z plazmą nietermiczną w różnych typach niskociśnieniowych wyładowań (wyładowań "glow" i koronowych prądu stałego i pulsacyjnych, oraz wyładowań mikrofalowych). Zdobyta wiedza o wyładowaniach w różnych gazach została ostatnio wykorzystana przez Ośrodek do oczyszczania zanieczyszczeń gazowych przy wykorzystaniu plazmy generowanej wyładowaniem elektrycznym.

We wczesnych latach, 1990-1997, badania skoncentrowane były na dekompozycji NOx i VOC (Violatale Organic Compounds)w niskich stężeniach (poniżej 0.1 %) przy pomocy wyładowania koronowego prądu stałego i pulsacyjnego oraz wyładowania łukowego. Przeprowadzono również modelowanie kinetyki reakcji chemicznych zanieczyszczeń gazowych w plaźmie. Ośrodek brał też udział w badaniach utylizacji odpadów gumowych przy pomocy plazmy generowanej przez plazmotron, prowadzonych na Uniwersytecie Warmińskim w Olsztynie.

W latach 1998-2004, obydwa tematy badań były kontynuowane, badania eksperymentalne i modelowanie redukcji zanieczyszczeń gazowych w plazmie generowanej wyładowaniem koronowym. Pojawiły się również nowe tematy badań: plazmowe usuwanie wysokich koncentracji (dziesiątek %) węglowodorów oraz ich pochodnych w wyładowaniu mikrofalowym typu "pochodnia", oraz hybrydowe, z zastosowaniem plazmy nietermicznej i katalizatorów, metody usuwania NOx.

Przeczytaj o bieżących projektach badawczych.

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY