PL
EN

Sekretariat Naukowy

Sekretariat naukowy podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych udzielając mu wsparcia w zarządzaniu i sprawozdawczości dotyczącej działalności naukowej Instytutu oraz w bieżących sprawach organizacyjnych.

Działalność Sekretariatu Naukowego obejmuje również wspieranie działalności Studiów Doktoranckich, współpracy naukowej krajowej i zagranicznej oraz prowadzenie wybranych projektów badawczych - w ścisłej współpracy z Działem Obsługi Projektów.

Zadaniem Sekretariatu jest także współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych w sprawach związanych z przygotowywaniem nowych projektów.

 

Do zadań Sekretariatu  należy:

 • przygotowywanie wniosków o finansowanie działalności statutowej przez MNiSW,
 • planowanie, rozliczanie realizacji i sprawozdawczość prac naukowo-badawczych prowadzonych w ramach działalności statutowej,
 • koordynacja prac związanych z obowiązkiem sprawozdawczym IMP PAN w systemie
  POL-on,
 • aktualizacja danych w systemie POL-on w zakresie modułów: Konferencje naukowe oraz Nagrody i wyróżnienia,
 • przygotowanie ankiety IMP PAN na potrzeby oceny parametrycznej jednostek naukowych,
 • prowadzenie i rozliczanie wybranych krajowych projektów badawczych i inwestycyjnych,
 • prowadzenie i rozliczanie wybranych europejskich projektów badawczych, szkoleniowych oraz projektów współpracy,
 • monitoring publikowanych informacji (ustawy, rozporządzenia, komunikaty, inne) związanych z finansowaniem nauki,  działalnością statutową, konkursami na projekty itp.
  i przekazywanie jej do odpowiednich komórek organizacyjnych,
 • prowadzenie rejestru wniosków złożonych przez IMP PAN w ramach postępowań konkursowych na projekty badawcze,
 • akceptacja zamówień wewnętrznych IMP PAN w ramach posiadanych uprawnień.
Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY