PL
EN

Przedmiotem prac prowadzonych w Zakładzie Wymiany Ciepła jest:

  • badanie eksperymentalne oraz modelowanie procesów cieplno-przepływowych zachodzących w urządzeniach wykorzystywanych w energetyce odnawialnej, z wykorzystaniem naturalnych czynników roboczych.
  • badania wpływu metod pasywnych i aktywnych na intensyfikację wymiany ciepła,
  • badania nad poprawą efektywności energetycznej, szczególnie w stosunku do układów wykorzystujących czynniki naturalne w aspekcie wykorzystania w technologiach energetyki odnawialnej,
  • badania w zakresie elektrohydrodynamiki przepływów dwufazowych,
  • zastosowanie pola elektrycznego w separacji zanieczyszczeń i kontroli przepływów w mikrokanałach.

Zakład Wymiany Ciepła

Badania prowadzone w Zakładzie O2/Z5 mają na celu poprawę sprawności obiegów cieplnych Rankina oraz obiegów lewobieżnych (pomp ciepła, instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych), z wykorzystaniem energii słonecznej, biomasy i ciepła odpadowego, pracujących przy użyciu ekologicznych czynników roboczych. Wymienione układy mają współpracować w poligeneracji z obiegami cieplnymi Rankina przy równoczesnej produkcji energii elektrycznej, ciepła dla celów grzewczych i chłodu w okresie letnim. Przedmiotem zainteresowania jest intensyfikacja procesów cieplno-przepływowych w tych urządzeniach, a w szczególności zmiany fazowe związane z wrzeniem i kondensacją. Wykorzystuje się do tego celu także niekonwencjonalne metody, jak na przykład pole elektryczne.

badania

Stanowisko do badań układów strumienicowych.

badania

Kolektory słoneczne pracujące w instalacji strumienicowego urządzenia klimatyzacji solarnej.

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY