PL
EN

Oferta dla Przemysłu

Plazmowa produkcja wodoru

W związku ze zwiększającym się naciskiem na ochronę środowiska w ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na nowe metody produkcji wodoru, który ma być stosowany jako ekologiczne paliwo, między innymi w ogniwach paliwowych (fuel cells) oraz do napędzania silników samochodowych.

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie podjęliśmy laboratoryjne badania nad produkcją wodoru w procesie tzw. reformingu metanu przy użyciu plazmy mikrofalowej generowanej pod ciśnieniem atmosferycznym przy dużych natężeniach przepływu metanu (do 200 l/min). Dzięki zastosowaniu dużego natężenia przepływu metanu i ulepszonej konstrukcji mikrofalowego generatora plazmy (MGP) parametry energetyczne procesu produkcji wodoru w naszym urządzeniu są lepsze od wartości uzyskiwanych w katalitycznych metodach konwencjonalnych. Czyni to nasz generator atrakcyjnym do zastosowań w systemach do tzw. rozproszonej produkcji wodoru. Warto podkreślić, że opracowana przez nas technologia jest technologią beztlenową, a zatem nie ma emisji tlenków (np. CO2, CO, NO2, NO) uciążliwych dla środowiska naturalnego.

 

badania

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY