PL
EN

Dla Pracowników - Dokumenty i Formularze

1.

Wniosek urlopowy

pdf  word

2.

Polecenie wyjazdu służbowego

pdf  word

3.

Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy - załącznik 1

pdf  word

4.

Oświadczenie dotyczące zgody na zaliczenie do pracowników zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych - załącznik 2

pdf  word

5.

Zapotrzebowanie na materiały biurowe 

pdf  word

Karty zgłoszeń osiągnięć

 1. Karta zgłoszenia publikacji i innych osiągnięć punktowanych
  (druk A w formacie: PDF; aPDF)
 2. Karta zgłoszenia pozostałych osiągnięć punktowanych
  (druk B w formacie: PDF; aPDF)
 3. Karta zgłoszenia recenzji publikacji w czasopismach
  (druk BR w formacie: PDF; aPDF)
 4. Karta zgłoszenia opracowań wewnętrznych i innych osiągnięć niepunktowanych
  (druk C w formacie: PDF; aPDF)
 5. Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych – projekty
  (druk D1 w formacie: PDF; aPDF)
 6. Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych – komercjalizacja i usługi badawcze
  (druk D2 w formacie: PDF; aPDF)

Sprawy Socjalne

 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych(PDF)
 2. Załącznik nr 1 - wzór tabeli dopłat z  ZFŚS(PDF)
 3. Załącznik nr 2 -  Wzór preliminarza ZFŚS na rok bieżący (XLSX)
 4. Załącznik nr 3 -  Wzór sprawozdania finansowego ZFŚS za rok ubiegły (XLSX)
 5. Załącznik nr 4 -  Wzór oświadczenia o przychodach uzyskanych (XLSX)
 6. Załącznik nr 5 - Wzór wniosku o dofinansowanie wczasów (XLSX)
 7. Załącznik nr 6 - Wzór wniosku o dofinansowanie kolonii  obozu (XLSX)
 8. Załącznik nr 7 -  Wzór wniosku o udzielenie pożyczki z ZFM (DOCX)
 9. Załącznik nr 8 - Wzór umowy o udzielenie pożyczki z ZFM (PDF)
 10. Załącznik nr 9 - Wzór wniosku o przyznanie zapomogi losowej i socjalnej(DOC)
 11. Załącznik nr 10 - Wzór oświadczenia o dochodach w związku dofinansowaniem paczek mikołajkowych w roku(DOCX)
 12. Załącznik nr 11 - Oświadczenie o poufności(PDF)

Webmail

roundcube

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY