PL
EN

Zakład Kawitacji

Zjawisko kawitacji

Wysokie wartości ciśnień dynamicznych w układach przepływowych maszyn i instalacji hydraulicznych skutkują obniżeniem ciśnienia statycznego do poziomu, przy którym następuje nierównowagowy (eksplozyjny) rozwój mikropęcherzyków parowo-gazowych zawartych w wodzie i uwalnianych z porów powierzchni stałych lub tworzą się kwasistabilne obszary (kawerny) wypełnione mieszaniną parowo-gazową. Rozrost zarówno utworów parowo-gazowych unoszonych z przepływem, jak i przyłączonych do powierzchni ciał stałych jest ograniczony niejednorodnym rozkładem ciśnienia. W przypadku utworów unoszonych z przepływem (pęcherzyki i jądra wirów), w obszarze podwyższonego ciśnienia dochodzić może do ich nierównowagowego zaniku (implozji). Zjawisku temu towarzyszy generacja fal uderzeniowych, a w przypadku implozji w pobliżu powierzchni stałej - również defragmentacja pęcherzy poprzedzona generacją strugi kumulacyjnej przemieszczającej się w kierunku ścianki z prędkością kilkuset m/s. Impulsy ciśnienia oddziaływające na powierzchnię stałą posiadają często amplitudę rzędu GPa i stanowią istotne zagrożenie dla jej integralności. Destrukcyjne skutki opisanego wyżej zjawiska obserwowano po raz pierwszy pod koniec XIX wieku, zaś z początkiem lat dwudziestych poprzedniego stulecia zjawisko to zaczęto określać terminem "kawitacja" (od łacińskiego cavus - pustka, wnęka).

Tematyka

  1. Kawitacja i erozja kawitacyjna ze szczególnym uwzględnieniem metodyki oceny odporności kawitacyjnej materiałów, metod podwyższania odporności kawitacyjnej oraz diagnostyki kawitacji.
  2. Modelowanie złożonych procesów zużycia ze szczególnym uwzględnieniem erozji kawitacyjnej i ściernej.
  3. Metodyka badań energetycznych i diagnostycznych hydrozespołów w warunkach eksploatacyjnych.
  4. Analiza stanu i tendencji rozwojowych energetyki wodnej.
Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY