PL
EN

Zakład Dynamiki i Diagnostyki Turbin

Zakład Dynamiki i Diagnostyki Turbin działa w Instytucie pod obecną nazwą od 2014 roku i został utworzony na bazie Zakładu Dynamiki Wirników i Łożysk Ślizgowych (lata 1998-2014). Kierownikiem Zakładu w latach 1991-2014 był prof. Jan Kiciński.  Historyczna nazwa Zakładu, która obowiązywała od początku funkcjonowania Instytutu (od 1956 roku) to Zakład Elementów Maszyn. Kierownikiem Zakładu był wtedy prof. Tadeusz Gerlach. W 1971 roku Zakład zmienił nazwę na Zakład Mechaniki Tarcia i Smarowania. Ta nazwa obowiązywała do roku 1998.

Głównym Obszarem prac badawczych realizowanych obecnie w Zakładzie Dynamiki i Diagnostyki Turbin jest szeroko pojęta dynamika maszyn przepływowych z uwzględnieniem niekonwencjonalnych systemów łożyskowania. Prace badawcze są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz zaawansowanych modeli numerycznych.

Przedmiotem prac badawczych prowadzonych w Zakładzie są:

  • Modelowanie i analiza oddziaływań dynamicznych
  • Badania eksperymentalne maszyn
  • Energetyka odnawialna

Od wielu lat w Zakładzie pod kierunkiem prof. J. Kicińskiego rozwijane było oprogramowanie w postaci systemu MESWIR, składającego się obecnie z szeregu programów służących do analizy właściwości kinetostatycznych i dynamicznych układów wirujących, z uwzględnieniem nieliniowych właściwości łożyskowania. Aktualnie, oprócz klasycznych łożysk tocznych i ślizgowych w systemie MESWIR można modelować i analizować również łożyska gazowe oraz foliowe.

W Zakładzie Dynamiki i Diagnostyki Turbin wykorzystywana jest nowoczesna baza laboratoryjna. Obejmuje ona Laboratorium Wibrodiagnostyki, Laboratorium Mikrosiłowni Kogeneracyjnych ORC oraz Laboratorium Szybkiego Prototypowania. Zakład uczestniczył również w budowie Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie, gdzie w Laboratorium Mikrosiłowni Kogeneracyjnych utworzony został zespół stanowisk badawczych mikro-wirników i łożysk.  W każdym z tych laboratoriów wykorzystywane są najnowocześniejsze rozwiązania techniki pomiarowej, zarówno od strony sprzętowej, jaki i zastosowanego oprogramowania.

Zakład prowadzi również prace o charakterze utylitarnym na rzecz przemysłu: badania stanu dynamicznego różnego rodzaju maszyn, wykrywanie przyczyn uszkodzeń i awarii, rozbudowa baz wiedzy systemów eksperckich, obliczenia charakterystyk łożysk, ekspertyzy techniczne itp. Pracownicy Zakładu angażują się również w inne, wymagające specjalistycznej wiedzy przedsięwzięcia techniczne.

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY