PL
EN

Baza Laboratoryjna

1. Laboratorium wibrodiagnostyki

W skład wyposażenia laboratorium wchodzą następujące stanowiska badawcze:

 1. Stanowisko do badań wirników z łożyskami ślizgowymi oraz tocznymi (rys. 1),
 2. Stanowisko do badania małogabarytowych wirników z łożyskami tocznymi,
 3. Stanowisko do badań wysokoobrotowych łożysk foliowych (rys. 2),
 4. Uniwersalne stanowisko do wyznaczania momentu tarcia oraz mocy układów wirujących.

Posiadane stanowiska pozwalają na szeroki zakres badań różnego typu układów wirujących w stanie nienaruszonym (tzw. bazowym) oraz po wprowadzeniu różnej klasy defektów (np. rozosiowania, niewyważenia, otarcia, uszkodzenia łożysk, wygięcia wirnika).

Stanowisko do badań wirników z łożyskami ślizgowymi i tocznymi.

Rys. 1. Stanowisko do badań wirników z łożyskami ślizgowymi i tocznymi.

 

Stanowisko do badań wysokoobrotowych łożysk foliowych.

Rys. 2. Stanowisko do badań wysokoobrotowych łożysk foliowych.

 

W laboratorium wibrodiagnostyki wykorzystywana jest następująca aparatura badawcza:

 1. Wielokanałowy komputer pomiarowy SCADAS Mobile wraz z zestawem czujników oraz oprogramowaniem Test.Lab dedykowanym do badań dynamiki wirników oraz analizy modalnej,
 2. Szerokozakresowe wzbudniki drgań i młotek modalny,
 3. Precyzyjna dwupłaszczyznowa wyważarka wirników (o masie do 15 kg i długości do 500 mm),
 4. 4-kanałowy przenośny analizator stanu technicznego maszyn Emerson CSI2140,
 5. 2-kanałowy analizator drgań z opcją wyważania wirników w łożyskach własnych Diamond 401AXT,
 6. Analizator dźwięku i drgań Norsonic Nor140,
 7. Przyrząd do laserowego osiowania wałów Pruftechnik Shaftalign OS3,
 8. Kamera termowizyjna Flir E50 wyposażona w obiektyw szerokokątny oraz miernik temperatury i wilgotności powietrza Extech.

Poza wyżej wymienioną aparaturą badawczą Zakład dysponuje kilkoma wieloprocesorowymi stacjami roboczymi wraz z oprogramowaniem CAD/CAE (np. Autodesk Inventor, Abaqus, Ansys, Madyn 2000, Matlab).

2. Laboratorium mikrosiłowni kogeneracyjnych ORC

Pracownicy Zakładu Dynamiki i Diagnostyki Turbin uczestniczyli w budowie laboratorium mikrosiłowni kogeneracyjnych ORC, którego budowa była sfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W laboratorium tym prowadzone są badania małych układów kogeneracyjnych oraz różnego typu maszyn przepływowych, w tym mikroturbin parowych oraz ekspanderów.

W skład wyposażenia laboratorium wchodzą następujące stanowiska badawcze:

 1. Prototypowa mikrosiłownia kogeneracyjna ORC (rys. 3),
 2. Stanowisko badawcze wymienników ciepła (rys. 4),
 3. Stanowisko badacze turbogeneratorów ORC (rys. 4),
 4. Stanowisko do badania pomp czynników niskowrzących,
 5. Kilka wariantów mikroturbin parowych oraz ekspandery (rys. 5).

W laboratorium mikrosiłowni wykorzystywana jest również zaawansowana aparatura kontrolno-pomiarowa, w tym wielokanałowe komputery pomiarowe zbudowane na platformach NI PXI oraz CompactRIO, naukowa kamera termowizyjna FLIR 650sc oraz przyrząd do wykrywania nieszczelności instalacji Protec P3000.

Prototypowa mikrosiłownia kogeneracyjna ORC.

Rys. 3. Prototypowa mikrosiłownia kogeneracyjna ORC.

 

Stanowisko badawcze wymienników ciepła zintegrowane ze stanowiskiem turbogeneratorów ORC.

Rys. 4. Stanowisko badawcze wymienników ciepła zintegrowane ze stanowiskiem turbogeneratorów ORC.

 

Hermetyczna, wysokoobrotowa mikroturbina parowa o mocy 3 kWe.

Rys. 5. Hermetyczna, wysokoobrotowa mikroturbina parowa o mocy 3 kWe.

3. Laboratorium Szybkiego Prototypowania

W ramach Zakładu Dynamiki Wirników i Łożysk Ślizgowych zostało utworzone laboratorium służące do szybkiego opracowywania prototypów zarówno całych maszyn jak i ich podzespołów. W skład wyposażenia laboratoryjnego wchodzą dwie drukarki 3D: ProJet HD 3500 Max (Rys. 6) oraz CubeX.

Rys. 6. Drukarki 3D

 

Rys. 6. Drukarki 3D

 

Posiadane drukarki pozwalają na wykonywanie modeli funkcjonalnych części maszyn o dokładności dochodzącej do 16 μm i właściwościach użytkowych (np. układy łopatkowe mikroturbin) pozwalających na ich dalsze testy, np. na stanowiskach badawczych, w tunelach aerodynamicznych, a nawet jako zamienniki elementów maszyn.

4. Zespół stanowisk badawczych mikrowirników i mikrołożysk w CB PAN Jabłonna

Najważniejsze elementy wyposażenia laboratorium:

 1. Stanowisko do badania mikroturbin gazowych,
 2. Stanowisko do badania silników Stirlinga,
 3. Stanowisko do badania mikroturbin parowych,
 4. Stanowisko do badania generatorów prądu,
 5. Uniwersalne stanowisko do badania układów wirujących,
 6. Precyzyjne wyważarki wirników wraz z wysokoobrotową doważarką,
 7. Wielokanałowy system pomiarowy zbudowany w oparciu o platformę NI CompactRIO,
 8. Ultraszybka kamera (do 1 000 000 fps) wraz z oprogramowaniem do wizyjnej analizy ruchu,
 9. Przenośne przyrządy do oceny stanu technicznego maszyn,
 10. Przyrząd do laserowego osiowania wałów.
Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

  

DO GÓRY