PL
EN

Działalność Zakładu - Archiwum

Workshop Turbomachinery

Od 1986 r. z inicjatywy ówczesnego dyrektora Instytutu prof. Jerzego Krzyżanowskiego Zakładowi udało się skupić obszerne europejskie środowisko naukowe wokół tematyki nowych narzędzi pracy inżynierskiej, konwersji energii w przepływach oraz maszyn wirnikowych:

  • przedstawicieli Uniwersytetów w Stuttgarcie, Dreźnie, Pradze (Czeskiej), przedstawicieli Politechniki Śląskiej, Politechniki Gdańskiej oraz inicjatora – Instytutu Maszyn Przepływowych PAN,
  • przedstawicieli przemysłu: ALSTOM Power, Siemens i firmy Škoda

Środowisko to funkcjonuje od lat jako Workshop Turbomachinery (WT). WT organizowane są rok-rocznie u kolejnego gospodarza. Zakład Turbin organizuje workshop średnio co 5 lat, w tym:

  • 34-ty Workshop Turbomachinery, Gdańsk,  … września 2020 - link
  • 30-ty jubileuszowy Workshop Turbomachinery, Gdańsk, 14-16 września 2016
  • 25-ty Jubilee Workshop Turbomachinery, Gdańsk-Krzeszna.
  • 20-ty jubileuszowy Workshop, September 25-28, 2006, Gdańsk-Krzeszna.
  • 15-ty jubileuszowy Workshop Turbomachinery (15 Arbeitsgemeinschaft Turbomaschinen), September 28-30, 2000, Gdańsk-Krzeszna.

Inne seminaria

  • Seminarium/Szkoła Letnia "CFD for Turbomachinery Applications", 1-3 września, 2001, Gdańsk, Poland (więcej...). Wybrane artykuły z tego seminarium/szkoły letniej zostały opublikowane w TASK Quarterly:

Współpraca akademijna

Mamy umowy o współpracy międzynarodowej z kilkoma akademijnymi instytucjami zagranicznymi:

  • z Instytutem Problemów Budowy Maszyn Narodowej Ukraińskiej Akademii Nauk w Charkowie na lata years 2012-1014, 2009-2011, 2006-2008, 2002-2005 (kierownicy projectu – Piotr Lampart, Jerzy Świrydczuk, Andrzej Gardzilewicz, Andrey Rusanov, Sergey Yershov),
  • z Instytutem Termofizyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze na lata 2012-2014, 2006-2008 (kierownicy projektu – Piotr Doerffer, Piotr Lampart, Martin Luxa, Jaromir Prihoda, Karel Kozel).
Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY