PL
EN

Zgłoszenie pracy do publikacji

Zgłoszenia publikacji do druku odbywają się elektronicznie w formacie zaproponowanym przez Wydawnictwo (formatka dostępna poniżej). Do zgłoszenia należy dołączyć list z następującymi informacjami:

  • pełny tytuł publikacji,
  • lista autorów z afiliacjami,
  • adresy e-mailowe autorów,
  • adres kontaktowy wraz z numerem telefonu autora odpowiedzialnego za korespondencję z Redakcją.

W liście towarzyszącym należy zadeklarować, że manuskrypt nie był wcześniej publikowany w żadnym języku, ani nie został zgłoszony do publikacji w innym wydawnictwie. 

Manuskrypty, które zostały wcześniej odrzucone lub wycofane na etapie odpowiedzi na recenzje mogą zostać zgłoszone powtórnie, o ile wypełniono główne żądania recenzentów odnośnie publikacji. W liście towarzyszącym należy zadeklarować, że manuskrypt jest zgłoszony powtórnie i dołączyć poprzedni numer referencyjny.

Wszyscy autorzy manuskryptu są solidarnie odpowiedzialni za zamieszczone w nim treści, wszyscy muszą wyrazić zgodę na publikację i przekazać jednemu z autorów prawo do korespondencji z Redakcją w ich imieniu. Autor odpowiedzialny za korespondencję przekazuje informacje uzyskane z Redakcji odnośnie statusu publikacji pozostałym Autorom na wszystkich etapach publikacji.

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY