PL
EN

Stanowiska do badań spektroskopowych i ablacji

Stanowiska do badań spektroskopowych i ablacji z wysoką próżnią (1x10-8 Tr), aparaturą kriogeniczną (10 K) i diagnostyką spektroskopową słabych sygnałów z rozdzielczością czasową oraz laserem impulsowym Nd:YAG i/lub barwnikowym.

Układ badawczy służy do wytwarzania nanostruktur i ich modyfikacji. System składa się z dwóch komór próżniowych i lasera wraz z układem optycznym. W pierwszej komorze możliwe jest wykonanie struktur z dowolnego materiału stałego. Jest on odparowywany za pomocą ablacji laserowej impulsowym laserem Nd:YAG o długości fali 266 nm (czwarta harmoniczna). Proces odparowania odbywa się pod bardzo niskim ciśnieniem w obecności powietrza lub gazu buforowego, np. tlenu. Komora jest wyposażona w dwa wymienne stoliki, dzięki czemu możliwe jest uzyskiwanie warstw dwiema metodami: PLD (pulsed laser deposition) albo PLD z konfiguracją GLAD (glancing angle deposition). W drugiej komorze modyfikowane są warstwy metali wcześniej nałożonych na szkło. Jest to metoda PLA (pulsed laser annealing). Wytwarzanie struktur nanocząsteczek (np. Au) odbywa się w ultra-próżni przy pomocy lasera Nd:YAG (czas trwania impulsu: 6 ns, częstotliwość impulsów: 2 Hz, długość fali: 266 nm) z gęstością energii w zakresie 10-400 mJ/cm2. Różna gęstość energii lasera jest uzyskiwana przez zmianę wymiaru plamki lasera i zastosowanie klinów.

 lab   lab

Układ stanowisk do technik PLD i PLA oraz zdjęcie jednej z komór próżniowych

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY