PL
EN

Projekty Europejskie i Granty

Pracownicy Zakładu Aerodynamiki Turbin są wykonawcami, podkoordynatorami, kierownikami i koordynatorami szeregu projektów badawczych, m.in.:

1.

„Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Zadanie 4 – Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych” Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych NCBiR, 2010-2015 (koordynator - Jan Kiciński).

2.

„Bioenergy Promotion”, projekt INTERREG, 2009-2012 (koordynator partnera IMP PAN - Adam Cenian).

3.

„Science2Business – inkubator innowacyjności”, projekt PARP, POIG 3.1, 2009-2012, (koordynator Fundacja Nowe Media, kierownik partnera IMP PAN – Piotr Lampart).

4.

„Rozwój Energetyczny Gmin zgodny z Naturą”, Norway grant, 2009-2011 (koordynator Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku, kierownik partnera IMP PAN – Piotr Lampart).

5.

„Kompleksowe badanie wpływu ukształtowania geometrii kanałów łopatkowych w obrębie upustów na strukturę i sprawność przepływu ostatnich stopni turbin parowych”, grant własny MNiSzW, 2008-2011, kierownik – Mariusz Szymaniak.

6.

„Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii”, Projekt Kluczowy POIG.01.01.02-00-016/08, 2008-2013 (koordynator - Jan Kiciński).

7.

„Nadkrytyczne bloki węglowe”, projekt badawczy zamawiany PBZ-MEiN-4/2/2006, 2007-2010 (koordynator - Tadeusz Chmielniak, Politechnika Śląska).

8.

„Analiza numeryczna 3D wzajemnego oddziaływania koherentnych struktur wirowych w wieńcu wirnikowym stopnia turbinowego”, grant własny MNiSzW, 2007-2010, kierownik – Jerzy Świrydczuk.

9.

grant własny MEiN, 2006-2009, kierownik – Andrzej Gardzilewicz.

10.

„Numeryczna optymalizacja sprawnościowa kształtu przestrzennego ołopatkowania turbin”, grant własny KBN sekcja T10B, 2003-2006, kierownik - Piotr Lampart.

11.

„Modelowanie i diagnostyka oddziaływań mechanicznych, aerodynamicznych i magnetycznych w turbozespołach energetycznych”, Projekt Badawczy Zamawiany KBN nr. PBZ K015/T10/2001, 2001-2004 (koordynator - Jan Kiciński).

12.

"Analiza numeryczna przepływu stacjonarnego i niestacjonarnego w stopniach turbinowych”, grant własny KBN sekcja T10B, 2000-2002, kierownik – Andrzej Gardzilewicz.

13.

„Badania numeryczne mechanizmów strat przepływu przez stopnie turbinowe z ołopatkowaniem kształtowanym przestrzennie”, grant własny KBN sekcja T07C 2000-2002, kierownik - Piotr Lampart.

14.

“Systemy ekspertowe w diagnostyce cieplnej turbin i układów energetycznych”, grant własny KBN, 1999-2001, kierownik - Jerzy Krzyżanowski.

15.

“Relacje diagnostyczne obiegów energetycznych i ich komponentów”, grant własny KBN, 1996-1999, kierownik - Jerzy Krzyżanowski.

Ponadto prowadzimy prace badawcze zlecone przez naszych partnerów przemysłowych w ramach instytutowego programu C2.

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY