PL
EN

DSC – Różnicowy Kalorymetr Skaningowy

q2000

 • Pomiar temperatur i ciepła przemian fazowych i reakcji chemicznej    
 • Oznaczanie składu chemicznego i czystości  - temperatura topnienia
 • Wyznaczanie ciepła właściwego substancji    
 • Wyznaczanie parametrów kinetycznych reakcji  - rozkładu,  utleniania
 • Wyznaczanie temperatury zeszklenia
 • zakres temperatur od -40 °C do 450 °C
 • szybkości zmian: 1 - 100 °C/min
 • wielkość odważanej próbki 1-10mg

TGA -Analizator termograwimetryczny

std-q600

 • Stabilność  termiczna
 • Temperatura rozkładu
 • Kinetyka procesu rozkładu
 • Temperatura Curie
 • Zawartość wilgoci
 • Zawartość substancji organicznych
 • Odporność na utlenianie - z zastosowaniem tlenu
 • zakres temperatur od 25 °C do 1500 °C
 • szybkości zmian: 1 - 100 °C/min
 • wielkość odważanej próbki 1-25mg

Spektrometr FTIR - Nicolet iS10

 • Badanie kinetyki procesów z zastosowaniem kuwet przepływowych np. sprzężenie termowagi (TGA) z FTIR, umożliwia identyfikację powstających produktów rozkładu
 • Identyfikacja gazów, cieczy, ciał stałych
 • Określanie czystości substancji
 • Analiza głównie jakościowa ale możliwa także ilościowa

fitr


Urządzenie wyposażone w dodatkowe przystawki:

 • ATR- Spektroskopia osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni
 • Przystawkę rozproszeniową ( do ciał stałych)
 • Kuwetę gazową o krótkiej drodze optycznej
 • Kuwetę gazową o długości 8m regulowaną
 • Interfejs TGA-IR

 

WD-XRF - Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją długości fali

s8-tiger

 • Analizy składu pierwiastkowego próbek stałych  i ciekłych
 • Pierwiastki od sodu do uranu w zakresie stężeń od poziomu ppm do 100%
 • Nie niszcząca
 • Nie wymaga specjalnego przygotowania próbki
 • Analiza ilościowa i jakościowa

Analizator elementarny - FLASH 2000

flash2000

 • Oznaczanie pierwiastków: C, H, N, S, O
 • W próbkach ciekłych i stałych w tym (biomasa, olej, woda, metale, katalizatory)
 • Oznaczanie TOC

Mikrowaga

waga

 • Nośność maksymalna - 6,1 g
 • Odczyt - 0.001 mg

Spektrofotometr UV-VIS ze sferą całkującą Evolution 220

evolution220

 • Zakres: 190 - 1100 nm
 • Lampa ksenonowa
 • Zmienna szczelina: 1,0 - 2,0 nm
 • AFBG - system skupienia wiązki
 • Wyposażony w przystawkę odbiciową do badania próbek stałych

Młynki

mlynek2mlynek1

 1. Młynek Odśrodkowy - rozdrabnianie poniżej 0,2 mm
 2. Młynek nożowy
Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY