PL
EN

Produkcja biodiesla z odpadów i biomasy

Biomasa stanowi podstawowe źródło energii odnawialnej w Polsce. W Zakładzie prowadzone są prace nad przetwarzaniem biomasy w paliwa gazowe i ciekłe. Wraz z grupą Adama Ceniana zbudowano stanowisko badawcze do termicznej depolimeryzacji biomasy. Składa się ono z reaktora wysokociśnieniowego, grzałki, systemu regulacji i zestawu pomiarowego. Na stanowisku będą przetwarzane mokre odpady i biomasa w pełni wartościowy biodiesel. W warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia następuje pękanie wiązań długich łańcuchów chemicznych i powstawanie prostszych związków chemicznych. Trwający kilka minut proces w reaktorze zastępuje ciągnące się miliony lat procesy w skorupie ziemskiej. Ze stałego surowca będzie produkowane ciekłe i gazowe paliwo.

 

badania   badania

Eksperymentalne stanowisko do depolimeryzacji biomasy.

 

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY